بیش از ۶۰درصد دختران در کشور از آموزش محروم‌اند

در گزارش به‌نشر رسید از سوی سازمان دیده‌بان حقوق بشر، آمده‌است که بیش از ۶۰درصد دختران در کشور از رفتن به‌مکتب محروم‌اند.

یافته‌های این سازمان نشان می‌دهد که هم‌اکنون حدود ۳.۵میلیون دختر که بیش از ۶۰درصد کل دختران در افغانستان را تشکیل می‌دهند، از رفتن به‌مکتب محروم هستند.

ناامنی، فقر و افزایش بیجاشدگان از عامل‌های در این گزارش گفته شده‌اند که دختران در کشور را از مکتب رفتن محروم کرده‌اند.

در این گزارش آمده‌است که از هر سه دختر، در افغانستان تنها یکی از آنان به‌آموزش دسترسی دارند.

این گزارش، هم‌چنان نشان می‌دهد که در مجموع ۴۱درصد از مکتب‌ها در کشور، ساختمان ندارند و بسیاری کودکان به‌میزان زیادی از مکتب دور زندگی می‌کنند که اصلن قادر به‌مکتب رفتن نیستند.”

بر بنیاد گزارش، در سراسر افغانستان، کمتر از ۲۰درصد آموزگاران، زن هستند که این موضوع و سنت‌های اجتماعی، دختران را از حق دسترسی به‌آموزش محروم کرده‌است.

از سوی‌هم، مجیب مهرداد، سخن‌گوی وزارت معارف، نتیجه تحقیق دیده‌بان حقوق بشر را می‌پذیرد و می‌گوید که جنگ، ناامنی، ازدواج‌های زیرسن سبب شده‌اند، تا دختران از آموزش باز مانند.

مهرداد، می‌افزاید که وزارت معارف بخاطر آموزش دختران، و از بین بردن این مشکلات، سالانه از سوی شوراهای معارف تبلیغ کرده، تا خانواده‌ها تشویق شده و دختران شان را مکتب بفرستند.

در همین‌حال، عوض‌علی سعادت جامعه شناس و یکی از مشاوران رییس جمهور، به‌ رادیو آسیای میانه می‌گوید که بیشتر خانواده‌ها در افغانستان بی‌سواد بوده، و بخاطردیدسنتی شان نمی‌گذارند تا دختران شان مکتب بروند.

سعادت می‌گوید که اگر خانواده‌ها، دختران شان را به‌مکتب نگذارند و آن‌ها از سواد محروم شوند، نمی‌توانند در آینده در تعلیم و تربیت فرزندان‌شان نقش مثبت بازی کنند.

وی ‌افزاید، دولت و وزارت معارف، باید زمینه درس خواندن را فراهم کند و از رسانه‌های ملی تبلیغات شود، تا والدین از ضرورت و اهمیت درس خواندن آگاه شوند.

به‌گفته وزارت معارف، در حال‌حاضر، ۹میلیون کودک در کشور، دانش‌آموز هستند که ۳۹در صد آن‌ها دانش‌آموزان دختر می‌باشند. شماری کودکان محروم از مکتب، هم نزدیک به سه‌میلیون اعلام شده که اکثریت شان را دختران تشکیل می‌دهند.

دیده‌بان حقوق بشر، در حالی از کاهش دانش آموزان دختر در افغانستان خبر می‌دهد که در گذشته‌ بارها دختران بخاطر رفتن به‌مکتب مورد اسیدپاشی قرار گرفته بودند.

حسین راستی‌منش

گذاشتن یک پاسخ