به‌گفته یک عضو شورای ولایتی غزنی، طالبان به مدیران مکاتب دختران در غزنی گفته‌اند که از صنف شش به بالا به دختران اجازه آمدن به مکاتب را ندهند.

حسن رضا یوسفی ؛ منشی و عضو شورای ولایتی غزنی، می گوید: طالبان به مدیران مکاتب دختران در شهرغزنی گفته‌اند که دختران تنها تا صنف شش، اجازه درس خواندن را دارند.

با این حال محمد عارف نوری سخنگوی والی ولایت غزنی به‌رادیو آسیای میانه گفت، از حدود دو هفته پیش چنین خبری در سطح شهر غزنی وجود داشت که طالبان طی‌اعلامیه‌های از مدیران مکاتب خواسته اند تا دختران را بیشتر از صنف ششم تدریس نکنند اما به‌گفته وی این خبر در حد شایعه بوده است.

وی هم‌چنان افزود که این شایعه سبب شده بود تا در شماری از مدارس دختران در مکاتب خویش حاضر نشوند. اما به گفته وی در حال حاضر این شایعات برطرف شده و دختران در کلاس‌های شان حاضر می‌شوند.

گذاشتن یک پاسخ