بر اساس کمک‌های کشور سویدن ۱۳ هزار تن در کشور صاحب کار می‎شوند

مسوولان در وزارت احیا و انکشاف دهات از امضای قرارداد ۹ میلیون دالری با کشور سویدن خبر داده می‎گویند: این کمک‎ها برای بازسازی پروژه‌ها در ۲۲۸ روستا صورت گرفته است.

نصیراحمد درانی، وزیر انکشاف دهات کشور، می‎گوید: این پروژه زمینۀ کار برای بیشتر از ۱۳ هزار تن را در کشور مهیا می‌کند.

اندریس سابیرگ، سفیر سویدن برای افغانستان در این نشست گفت: این کمک شامل صندوق کمک‌های سویدن برای افغانستان نیست بلکه شامل کمک‌های این کشور برای اشتغال‌زایی در این کشور است.

آقای سابیرگ وعده می‌دهد که این کشور کمک‌هایش به افغانستان را دوام خواهند داد.

گذاشتن یک پاسخ