برای موترهای بدون اسناد؛ دست افغانستان پلیت داده می‌شوند

وزارت امور داخله اعلام کرده است‌که برای موترهای بدون اسناد در مرکز و ولایات کشور، پلیت موقت توزیع می‌شوند.

نجیب دانش سخنگوی وزارت امور داخله، روز دوشنبه ۶ سنبله در صفحه فی‌سبوک خود نوشته است: “وسایط یک کلید دست افغانستان یا بدون جوازسیر، در اداره ترافیک مرکز و ولایات ثبت و پلیت موقت توزیع می‌گردد”.

این در حالی‌ست که قبل ازاین موترهای بدون جوازسیر در روی شهر کابل برای مدیرت ترافیک مشکلات زیادی را به‌میان آورده بود، اما این‌که چه تعداد موتر بدون جواز سیردر شهرکابل وجود دارد ارقام درست در دست نیست.

بااین حال، مدیر ترافیک سید محبوب شاه، به رادیو آسیای میانه می‌گوید،” این اداره پس از بایومتریک صاحبان موترها و چک این عرده‌ها از سوی این اداره پلیت موقت برای شش‌ماه داده می‌شود و پس از شش‌ماه این موترها باید محصول کمرکی داشته باشند”.

با این‌حال آقای دانش سخنگوی وزارت امورداخله در صفحه فیس‌بوک اش از شهروندان کشور خواسته است تا برای دریافت فرم ثبت وسایط خویش به اداره ترافیک مرکز (کابل) و ولایات، مراجعه کنند.

هارون شهاب زاده- کابل رادیو آسیای میانه

گذاشتن یک پاسخ