برای اولین بار پس از راهبرد تازه امریکا در قبال افغانستان یک مقام پاکستانی آمادگی این کشور را برای صلح در افغانستان اعلام داشت

خواجه آصف، وزیر امور خارجه پاکستان اعلام کرده است:”پاکستان به ایفای نقش خود در جهت صلح افغانستان ادامه خواهد داد. وی هم‌چنان تأکید کرده است که  پاکستان بخشی از راهکارهای مختلف دوجانبه، سه‌جانبه، چهارجانبه و چند جانبه صلح افغانستان است و باور دارد که این راهکارها باید با حداکثر ظرفیت خود برای صلح افغانستان به‌پیش رود.”
اخیراً دونالد ترامپ رییس‌جمهورامریکا با انتقاد شدید از پاکستان گفته است که واشنگتن دیگر تحمل پناه‌گاه امن هراس‌افگنان در خاک اسلام آباد را ندارد.
پس‌از آن  وزارت خارجه امریکا از تعلیق کمک مالی ۲۵۵میلیون‌دالری این کشور به پاکستان خبر داده است.

گذاشتن یک پاسخ