بازارهای هند و قطر، در انتظار انار فراه

مسوولان محلی در این ولایت می‌گوید: ۷۸۰۰هکتار زمین در ولایت فراه باغ‌های انار احداث گردیده است. از سوی‌هم، کشاورزان از نبود بازار فروش فرآورده های انار شاکی هستند و از مسوولان محلی، بخاطر نبود سرد خانه و بازار برای فروش محصولات شان انتقاد می‌کنند.

در همین‌حال، رییس اداره زراعت و مالداری فراه به رادیو آسیای میانه می‌گوید: در سال آینده محصولات انار فراه، از طریق دهلیزهای هوای به کشورهای دیگر صادر می‌گردد.

فراه، ولایتی‌که در غرب کشور موقعیت دارد و یکی از تولید کنندگان بزرگ محصولات کشاورزی در کشور محسوب می‌شود. رییس اداره زراعت و مالداری ولایت فراه، می‌گوید در این ولایت ۷۸۰۰هکتار زمین، باغ‌های انار احداث گردیده‌ اند.

روستاهای، دارآباد، شورآباد، نوروزی، نوده و کهدانک از تولید کنندگان بزرگ انار در ولایت فراه به‌شمار می‌روند. انجینر عبدالمنان متین رییس اداره زراعت و مالداری، به‌رادیو آسیای میانه می‌گوید: در حدود ۱۴۰هزار تن، از باغ‌های انار در این ولایت امسال حاصل بدست آمده‌است.

در همین‌حال، کشاورزان در این ولایت از نبود بازار برای فروش شکایت نموده و می‌گویند: مسوولان مربوطه با کشاورزان در بخش‌های بازاریابی هم‌کاری نکرده اند. آنان، می‌افزایند: نبود سرد خانه‌ها باعث شده تا آن‌ها فرآورده های خود را به‌قیمت پایین به‌بازار عرضه کنند.

با این‌حال، رییس اداره زراعت و مالداری، عبدالمنان متین، مشکلات کشاورزان را پذیرفته می‌گویند: با وزارت زراعت و مالدری، برای بازار فروش فرآورده های انار گفتگو نمودند و قرار است انار ولایت فراه، در سال آینده از طریق دهلیزهای هوای به‌کشورها هند و قطر صادر گردد.

باید گفت، در هفته‌گذشته قرار داد ساخت یک ‌سرد خانه، با گنجایش ۵۰۰تن از سوی وزرات زراعت و مالدری به‌امضا رسید که قرار است، کار عملی آن در ماه‌حمل ۱۳۹۷خورشیدی در فراه آغاز گردد.

ابراهیم محمدی- فراه

گذاشتن یک پاسخ