انفجار ماین مغناطیسی در کابل چهار کشته و زخمی برجای گذاشت

این انفجار صبح امروز در ناحیه ۱۷ شهر کابل رخ‎داده است.

مقام‎های پولیس کابل گفته‎اند این انفجار ناشی از ماین مقناطسی بوده‎است که در یک موتر رنجر‎پولیس جابجا شده بود.

تا کنون مسوولیت این حادثه را کسی به عهده نگرفته است.

گذاشتن یک پاسخ