انتقاد ها از روند سرپرستی ادارات دولتی در مرکز و ولایات

پس از ایجاد حکومت وحدت ملی که بیش از دونیم سال می‌گذرد، هنوز هم شماری زیادی از اداره­‎های دولتی در مرکز و ولایت­‎ها  از سوی سرپرستان اداره می‌شود.

روند سرپرستی ادارات دولتی کار حکومت وحدمت ملی را دچار مشکل ساخته وهم‎چنان اعتراضات داخلی و بین المللی را به وجود آورده است.

مسئولان محلی ولایت هرات می‌گویند، افزون بر خالی بودن معاونیت مقام ولایت هرات، ۱۰ ریاست، ۵ ولسوالی و ۴ آمریت توسط سرپرستان اداره می‌شود.

غلام جیلانی فرهاد، مسوول دفتر مطبوعاتی ولایت هرات از تلاش‎ها برای پایان بخشیدن  سرپرستی در اداره‎های  این ولایت خبر داده، می گوید: افراد متخصیص و جوانان واجدالشرایط برای کار زیاد وجود دارند که در آینده با سرعت گرفتن کارها در ادارات خدمات ملکی به روند سرپرستی ادارات خاتمه داده خواهند شد.

وی افزود: از سیستم سرپرستی در ادره‎های دولتی شاکی بوده است  و نبود مسوول دایمی را دراین اداره‎ها سبب کندی کارمی داند و می‎گوید: عدم موجودیت افراد مسلکی در ادارات دولتی سبب کندی کارهای ادارات می‎شود.

همواره ادارۀ محلی هرات، از تلاش‌ها در زمینه جابه‎جا شدن افراد مسلکی و کار آزموده، در اداره‌های دولتی این ولایت سخن گفته‎اند؛ اما مسوولان در این ولایت تا کنون در امر از‎ بین بردن سیستم سرپرستی نا‎کام بوده است.

سید‎عظیم کبرزانی، عضو شورای ولایتی ولایت هرات؛ تداوم کار سرپرستان در اداره‌های دولتی و واحدهای اداری این ولایت را غیرقابل قبول خوانده و می‎گوید: روند سرپرستی باعث کندی کار و فساد در این اداره‎ها شده است.

وی افزود: حکومت مرکزی افغانستان باید به روند سرپرستی ادارات خاتمه دهد و جلو فساد اداری را بیگیرد.

روند سرپرستی‌ها، تعهدات حکومت را در راستای مبارزه با فساد اداری به یک آزمون جدی مبدل کرده است و به نظر می‌رسد که برخی از سرپرستان با بهره‌گیری از این موقعیت، در تلاش پر کردن جیب‌های شان در هرات هستند.

این همه در حالی است که بارها باشندگان هرات، در پیوند به ناکارآمدی برخی از اداره‌های دولتی و تداوم روند سرپرستی‌ها، دست به اعتراض‌های مدنی در مقابل مقام ولایت زده‌اند، اما مقام‌های حکومتی به این اعتراض‌ها پاسخ قناعت بخش نداده‌اند.

 

شریفه محمدی ، رادیو آسیای میانه کابل

گذاشتن یک پاسخ