امریکا به رومانیا سیستم راکتی می‌فروشد

مقام‌ها در ایالت متحده امریکا گفته‌اند: فروش سیستم راکتی سیار هاوان و تجهیزات مربوط به آن به کشور رومانیا تصویب شده است.

وزارت خارجه امریکا گفته است،  فروش این تجهیزات برای بهبود امنیتی ، یک کشور متحد ناتو و حمایت از پالیسی خارجی و اهداف امنیت ملی امریکا است که ارزش آن یک میلیارد و دوصد پنجاه میلیون دالر می‌باشد.
اداره همکاری امنیتی و دفاعی پنتاگون که مسوول فروش سلاح به متحدان و شرکای امریکا است، پنج شنبه گذشته یاد داشتی را در این مورد به کانگرس این کشور فرستاده است.
رومانیا در ۲۹ مارس ۲۰۰۴ به سازمان ناتو، و در ۱ ژانویه ۲۰۰۷ به اتحادیه اروپا پیوسته است.
ناتو پس از جدا شدن کریمیه از اوکراین و متحد شدن آن با روسیه، به تقویت حضورش در کشورهای اروپایی پرداخته است.

گذاشتن یک پاسخ