افشا گری از فساد در مجلس، هم‌چنان ادامه دارد

هرچندگاهی، فساد مالی اعضای مجلس نمایندگان، توسط خود اعضای این مجلس، از سوی رسانه‌ها به‌نشر می‌رسد.

این‌بار، ظاهر قدیر نماینده‌مردم ننگرهار، در مجلس نمایندگان، ادعا کرد، اسنادی در اختیار دارد که حکومت، با توزیع پول میان اعضای مجلس، در تلاش بدست‌آوردن اهداف خویش از این نهاد قانونی است.

ظاهرقدیر، عضو مجلس نمایندگان، روزگذشته، با در دست‌گرفتن دو نامه از وزارت دولت در امور پارلمانی، ریاست‌جمهوری در صحن مجلس ادعا کرد که وزارت دولت در امور پارلمانی ۱۰میلیون افغانی را به‌هدف دید و بازدید با اعضای شورای‌ملی از ریاست جمهوری، درخواست کرد و ارگ نیز این هزینه را از کود ۹۱پرداخته است.

وی، هم‌چنان از عبدالقادر زازی وطن‌دوست و کمال ناصراصولی، دو نمایندۀ مجلس نام برد که به‌ترتیب مبلغ ۱۵ و ۲۰هزاردالر آمریکایی، از وزارت پارلمانی، دریافت کرده است. هر چند قدیر، نه‌گفت که این‌پول، به‌افراد نامبرده به‌چه دلیل داده شده‌است، اما تاکید کرد که«باید به‌این موضوع رسیده‌گی شود، این‌پول از ملت است، نه، از شخص رییس جمهور.»

چمن‌شاه اعتمادی، عضوی مجلس نمایندگان، به‌رادیو آسیای میانه می‌گوید که این گفته‌های قدیر، یک‌شایعه پیش نیست و تا به‌حال کدام سندی وجود ندارد که این گفته‌ها را ثبات کند.

وی، نیز می‌گوید: سند که آقای قدیر به‌مجلس نمایندگان بیش کرده‌است، از سال ۱۳۹۴می باشد.

چمن‌شاه اعتمادی، تاکید می‌کند که در بین مجلس نمایندگان، نیز فساد وجود دارد.

به‌گفته وی، شماری نمایندگان می‌خواهند که با این‌کار خود تمام‌مجلس را در نظر مردم بد کند.

از سوی‌هم الله گل مجاهد یکی دیگر از نمایندگان مردم در مجلس، به رادیو
آسیای میانه، این مسایل را ناشی از اختلافات میان اعضای مجلس دانسته می‌گوید، این حرف‌ها از روی رقابت‌های است که این نمایندگان مردم میان خود دارند .

این در حالیست که چند هفتۀ پیش نیز همایون همایون نایب نخست مجلس نماینده‌گان، عبدالرؤف ابراهیمی، رییس این مجلس و خدای نظر نصرت دبیر مجلس را به فساد مالی متهم کرد و پس از چندی، نتایج کمیسیون‌های ویژۀ مجلس نماینده‌گان این اتهامات را ثابت ساخت.

اقای ابراهمی در حضور نمایندگان جریمه نقدی که کمیسیون حقیقت یاب فیصله کرده بود را پذیرفت.

محمد هارون شهاب زاده

گذاشتن یک پاسخ