افزایش نیرو بدون اراده برای پایان جنگ، نمایشی بیش نیست

نخستین روز نشست وزرای دفاع ناتو امروز به‌وقت بروکسل پایتخت بلجیم، رسماً آغاز شد.
در این نشست آقای بهرامی سرپست وزارت دفاع ملی کشور، نیز شرکت کرده‌است.
به‌گفته یک مقام ارشد ناتو، در این نشست قرار است، روی افزایش نیروهای ناتو در افغانستان توافق صورت گیرد، تصمیم افزایش نیروی نظامی، زمانی گرفته می‌شود که بسیاری کارشناسان به‌این باورند که اراده‌قوی برای خاموش شدن جنگ در افغانستان، از سوی نیروهای خارجی، وجود ندارد.
ینس استولتنبرگ دبیرکل ناتو، یک روز پیش از نشست وزیران دفاع این پیمان، در بروکسل سخن می‌گفت، اظهار داشت که قرار است در این نشست، روی افزایش نیروی نظامی، در افغانستان، توافق صورت گیرد. به‌گفته وی، تا سه‌هزار سرباز تازه نفس به‌افغانستان، فرستاده خواهدشد.
دبیرکل ناتو، می‌افزاید که تقویت حضور این سازمان در افغانستان، “کمکی به‌افغانستانی‌ها برای از میان برداشتن بن‌بست کنونی و نیز پیام روشنی برای طالبان است که آنان در میدان جنگ برنده نخواهند شد. ”
ینسن استولتبنرگ، تاکید می‌ورزد که ماموریت آموزشی ناتو به‌ماموریت جنگی مبدل نخواهد گشت، اما، این سازمان به‌پشتیبانی‌اش از نیروهای افغانستان در پیکار با هراس افگنی ادامه خواهد داد.
در همین‌حال، دولت وزیری سخن‌گوی وزارت دفاع، به رادیو آسیای میانه می‌گوید: طارق‌شاه بهرامی سرپرست وزرات دفاع، در این نشست اشتراک نموده تا روی مسآله افغانستان گفت‌وگو صورت گیرد که در کدام بخش‌ها با نیروهای کشور کمک صورت گیرد.
احمد سعیدی کارشناس مسایل سیاسی، افزایش نیروهای خارجی در کشور را برای بهبود اوضاع موثر نمی‌داند. به‌باور وی، داشتن اراده‌ی قوی و تصمیم برای پایان جنگ، بهتر از افزایش نیروها است.
وی، به رادیو آسیای میانه می‌گوید، در افغانستان۱۳۱هزار تن از قوت‌های خارجی حضور داشتند، اما، جنگ در افغانستان پایان نیافت، بلکه بیشر هم شد.
وی، نیزتاکید کرد که پایان جنگ در افغانستان به‌یک گفت‌وگو نیاز دارد که باید کشورهای همسایه ایران و پاکستان به‌شمول کشورهای آسیای میانه، روسیه، چین و امریکا بر سر جنگ افغانستان به‌یک تفاهم برسند و دست از رقابت و زورگویی بردارند.
وی، هم‌چنان افزود که امریکا، می‌خواهد در افغانستان پایگاه ایجاد کند و از این راه به‌دیگر کشورها دست یافته روسیه و چین را تهدید کند.
از سوی‌دیگر، جاوید کوهستانی کارشنان مسایل نظامی، می‌گوید که این تصمیم در چهارچوب راه‌برد تازه امریکا صورت می‌گیرد که در آن قرار شده‌است، نیروهای امریکا و ناتو در افغانستان افزایش یابد.
وی، افزود که ممکن است، نبردها در بهار سال آینده، با وجود شبکه‌های گوناگون هراس افگنی در کشور افزایش یابد که این برنامه، برای پیش‌‌گیری از تشدید این حمله‌ها صورت می‌گیرد.
این در حالیست‌که چندی بیش یک‌جنرال بازنشسته امریکایی، گفته بود که تا ۵۰سال آینده جنگ در افغانستان، پایان نخواهد یافت.

محمد هارون شهاب‌زاده

گذاشتن یک پاسخ