اظهارات محمد محقق واکنش‌ها را برانگیخته است

اظهارات پسین حاجی محمدمحقق معاون دوم ریاست اجراییه، در حمایت از جنگجویان لشکر فاطمیون که در جنگ سوریه می‌جنگند و شماری افغانستانی‌ها نیز شامل آن می‌باشند، واکنش های زیادی را بر انگیخته است.

محمدمحقق، این اظهارات را در نشست زیر نام «محبان اهل بیت» در تهران بیان داشت.

معاون دوم ریاست اجراییه در این نشست از سوی دولت افغانستان، به‌طور رسمی شرکت کرده بود.

شورای ملی افغانستان، در این باره واکنش تند نشان داد.

رییس مجلس‌سنا و معاون دوم مجلس نمایندگان، اظهارات پسین معاون دوم ریاست اجرائیه در ایران را در تضاد با سیاست خارجی و منافع ملی کشور خوانده گفته اند: باید این سخنان محمد محقق پی‌گیری شود.

محمد محقق معاون دوم ریاست اجرائیه، در نشست تحت نام “محبان اهل بیت” در تهران  از لشکر فاطمیون که در سوریه علیه داعش می‌جنگیدند و شماری افغانستانی‌ها نیز در آن شامل  بودند، سپاسگزاری کرد.

ازسوی‌هم، بسیار از سناتوران گفته‌های محمد محقق را تایید کرده، می‌گویند: موضوع که محقق در ایران بیان داشت، حقیقتی است که تمام کشوها می‌داند، داعش یک گروه ضد انسانی است که برای زندگی انسان‌ها تهدید جدی به‌شمار می‌رود.

عظیمی عضوی مجلس سنا، ضمن اظهار این مطلب که داعش یک خطر برزگ برای جهان به‌شمار می‌رود، به رادیو آسیای میانه، می‌گوید که تمام کشورهای جهان، خواهان سرکوب گروه‌داعش هستند، پس محقق هم نظر به‌وضعیت افغانستان، صحبت کرده است.

وی، نیز افزود که بسیار از افراد و اشخاصی اند که می‌خواهند گفته‌های محمدمحقق را تعبیر نادرست کنند.

وی، می‌گوید: افرادی که در سوریه و عراق مصروف جنگ اند، قابل ستایش هستند چون آن‌ها در مقابل دشمنی می‌جنگند که بسیار از کشورهای دیگررا نیز به‌چالش روبرو ساخته اند.

با این‌حال، حاجی رفیع‌الله گل افغان عضوی بیشن مجلس سنا، به‌رادیو آسیای میانه، گفته‌های محقق را نظر شخصی وی، عنوان کرده، می‌گوید که افغانستان، هم‌‌اکنون در جنگ است و باید جوا‌نان ما در کشور خودشان در مقابل دشمن جنگ کنند.

وی، نیز افزود که باید دیگر سیاسون کشور تلاش کنند تا حرف شان‌را نظر به‌منافع ملی کشور بزنند.

جمشیدی عضوی دیگر مجلس سنا، به‌رادیو آسیای میانه، میگوید: حمایت از افرادی‌که در کشورهای عراق و سوریه علیه داعش می‌جنگند هیچ‌گونه مشکلی نیست.

بااین‌حال، محمدمحقق معاون دوم ریاست اجرائیه افغانستان، از اظهارات اخیرش در مورد فرستادن افغاستانیها به‌جنگ سوریه دفاع کرده‎است.

محقق، در یک مصاحبه تازه با تلویزیون ایران انترنشنل گفته‎است، اظهاراتش به‌خیر افغانستان است و روی موقف‌اش تأکید دارد.

محمدهارون شهاب‌زاده

 

گذاشتن یک پاسخ