اشرف غنی فردا به‌نیویارک سفر خواهد کرد

رییس جمهور در رأس یک هیئت بلند پایه، فردا برای سخنرانی در مجمع عمومی سازمان ملل و رایزنی با مقامات کشورها به‌نیویارک می رود.

ارگ ریاست جمهوری در خبرنامه ای اعلام کرد: محمد اشرف غنی ، رئیسِ جمهوری اسلامی افغانستان، روز یک شنبه در رأس یک هیئت بلند‌ رتبه جهت شرکت در نشست سالانۀ مجمع عمومی سازمان ملل متحد، عازم نیویارک خواهد شد.

در این سفر، رئیس جمهور را صلاح الدین ربانی وزیر امور خارجۀ و یک هیئت بلند رتبۀ دولتی همراهی خواهند کرد.

در جریان این سفر، ضمن سخنرانی رئیس جمهور در مجمع عمومی سازمان ملل متحد، قراراست، آقای غنی و آقای ربانی، دیدار هایی نیز با سران وزیران خارجۀ دیگر کشورها داشته باشند.

گذاشتن یک پاسخ