ازدواج مرد ۱۱۲ ساله با دختر۱۷ ساله

یک پیرمرد ۱۱۲ ساله هندی با یک دختر ۱۷ ازدواج کرد.

داماد که «احمد محمد دوره» نام دارد پس از عروسی در این‌باره گفت: «امروز خداوند به من کمک کرد تا به آرزوی خود برسم». داماد ۱۱۲ ساله هم‌چنین می‌گوید مدتی صبر کرده است تا عروس بزرگتر شود و پس‌از آن از وی تقاضای ازدواج نموده است.این مرد برای ششمین بار است که تصمیم به ازدواج و تجدید فراش گرفته است.

این درحالی است که صدها نفر از مردم در مراسم عروسی داماد و عروس حضور داشتند.
هم‌چنان وی گفت: «اجباری در کار نبود، اما از تجربه‌ام برای متقاعد کردن وی نسبت به عشقم استفاده کردم»! خانواده عروس نیز براین عقیده‌اند که دخترشان از شوهر جدیدش راضی و خشنود است.

گذاشتن یک پاسخ