ارتقا فرقه عملیات خاص اردوی ملی به قول اردو

ریاست جمهوری می‎گوید: با تبدیل شدن فرقه عملیات‎های خاص اردوی ملی به قول اردو، انتظار دارند تا در میدان‎های نبرد تغییرات جدی رونما شود.

شاهحسین مرتضوی سرپرست سخنگویی حکومت گفت: در مراسمی به اشتراک رئیس جمهور، مسئولین نهادهای امنیتی و جنرال جان نیکلسن فرمانده نیروهای ماموریت حمایت قاطع ناتو در افغانستان، فرقه عملیاتهای خاص به قول اردو ارتقا یافت و با این ارتقا انتظار میرود تا ظرفیت نیروهای کماندو بیشتر شود.

وی اظهار امیدواری کرد تا با این اقدام ظرفیت نیروهای کماندو افزایش یابند.

به‎گفته آقای مرتضوی، بسم‎الله وزیری بحیث فرمانده این قول اردو گماشته شده‎است.

گذاشتن یک پاسخ