اداره تفتیش می‎گوید، افغانستان در سال گذشته، ۱۲۵ میلیون دالر کمک بانک جهانی را از دست داده‌است

اداره تفتیش مدعی است که این مبلغ به علت عملی نساختن شماری از معیارها در بخش گمرکات و راهکارهای مالیاتی، از کمک‎های بانک جهانی است که ادارات افغانستان قادر به جذب آن نشده‎اند.

سید‎محمد‎مهدی حسینی، معاون اداره عالی تفتیش به رسانه‏ها گفته است: “در سال ۱۳۹۵، ۲۲۴ میلیون دالر برای تطبیق ۱۰ برنامه‎ی اقتصادی تخصیص داده شده بود، که ادارات توانستند تنها پنج برنامه آن را تطبیق کنند که پنج مورد دیگر از این برنامه‎ها  از تطبیق باز مانده اند.”

بر بنیاد بررسی‎های اداره عالی تفتیش، بانک جهانی در سال گذشته مالی ده معیار برای بخش اصلاحات در گمرک‎ها و راهکارهای مالیاتی  اختصاص داده بود که عملی نشده‎اند و به همین علت افغانستان بیش از ۵۵ درصد کمک‌های این بانک را در این سال، از دست داده است. 

 

گذاشتن یک پاسخ