اتحادیه اروپا ۱۰۰ میلیون یورو به افغانستان کمک می‌کند

مقام‌های وزارت مالیه کشور می‌گویند: اتحادیه اروپا روز گذشته تصمیم گرفته‎است ۱۰۰ میلیون یورو به افغانستان کمک کنند.

وزارت مالیه با نشر خبرنامه‌ی گفته‎است، این کمک‌ها به‌خاطر حمایت از افغانستان در انجام اصلاحات جهت بهبود پالیسی‌های انکشافی، حفظ ثبات اقتصادی و تقویت شفافیت بودجه دولت،‌ صورت گرفته است.

خبرنامه افزوده است، اتحادیه اروپا این تصمیم را پس از ارزیابی پیشرفت‎ها در زمینه‌ی اصلاحات در طول ۱۲ ماه گذشته گرفته است. قرار است این کمک‌ها در بخش‌های تقویت حکومتداری موثر،‌برنامه‌ی میثاق شهروندی، ایجاد کاریابی، کاهش فقر و توانمندسازی زنان از طریق بودجه‌ی ملی به مصرف برسد.

بر بنیاد خبرنامه وزارت مالیه کمک تازه‌ی اتحادیه اروپا بخشی از قرارداد دولت سازی است که با حکومت افغانستان در کنفرانس بروکسل(۲۰۱۶) به امضاء رسیده بود.

گذاشتن یک پاسخ